KC Solutions

K&C Solutions

Tvrtka K&C Solutions nastala je iz težnje da se dugogodišnje iskustvo u uzgoju pasa uokviri jednim korisnim alatom, neophodnim u odgovornom uzgoju i selekciji. Naša nastojanja da iz niza podataka skupljanih godinama poboljšamo naš uzgoj dovela su do kreiranja software-a koji će mnogim uzgajivačima biti velika pomoć u očuvanju podataka njihovih pasa. Usporedbe, analize i zaključci koji proizlaze iz baza podatak bit će velika pomoć u usavršavanju našeg uzgoja kao i nadamo se mnogim uzgajivačima diljem svijeta.

Seminar o osposobljavanju osoba odgovornih za uzgoj i brigu o životinjama kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede od 13. prosinca 2017. godine ovlašteni smo za izvođenje programa Osposobljavanja osoba odgovornih za uzgoj i brigu o životinjama kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji. Upisani smo pod jedinstvenim brojem HR322-01/17-01/123 u Upisnik programa odobrenih za osposobljavanja osoba odgovornih za uzgoj i brigu o životinjama u uzgoju kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji koje vodi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Program osposobljavanja sastoji se od slijedećih nastavnih jedinica:

  • Zakonodavstvo iz područja zaštite životinja
  • Fiziologija životinja (razmnožavanje, hranidba, ponašanje i stres)
  • Praktična iskustva postupanja sa životinjama
  • Pomoć životinjama u hitnim slučajevima
  • Zaštita osoblja koje dolazi u kontakt sa životinjama
  • Uvjeti prijevoza životinja, uključujući i sposobnost životinja za prijevoz

Prijave na [email protected]

Our Partners